Nasz region może poszczycić się długą i ciekawą historią. Składają się na nią dzieje kilku odrębnych krain historycznych – Kujaw, Krajny, Pałuk, ziemi dobrzyńskiej i chełmińskiej oraz południowych rejonów Pomorza Gdańskiego, określanych współcześnie jako Bory Tucholskie i Kociewie.

Jest to jednocześnie historia różnych grup etnicznych i narodowości zamieszkujących w przeszłości obszar województwa – obok ludności polskiej żyli tu również m.in. Niemcy, Żydzi, Szkoci, Rosjanie i Holendrzy, którzy pozostawili po sobie ślady odnajdywane współcześnie przez historyków, językoznawców i badaczy kultury.

Bogata różnorodność dziedzictwa kulturowego i historycznego Kujaw i Pomorza jest wyrazem jego dawnego pogranicznego charakteru – obszar obecnego województwa kujawsko-pomorskiego przedzielony był w średniowieczu granicą między Królestwem Polskim a państwem krzyżackim. Z kolei od końca XVIII w. do 1918 r. terytorium to podzielone było między dwóch zaborców – Prusy i carską Rosję. Dopiero odrodzenie niepodległej Polski w XX wieku przyniosło ze sobą możliwość zintegrowania całego regionu i zatarcia cywilizacyjnych różnic między obszarami należącymi w XIX w. do dwóch bardzo różniących się państw.

Aktualnie region kujawsko-pomorski to obszar o znaczącym zróżnicowaniu środowiska przyrodniczego i wynikającego z tego rozwoju rożnych gałęzi gospodarki, w tym przede wszystkim rolnictwa. To ono zadecydowało o dynamicznym rozwoju w regionie sektora spożywczego, obok którego rozwijają się inne dziedziny gospodarki. Nasz region przoduje w Polsce w zakresie produkcji energii odnawialnych. Wielkie znaczenie dla prężnego rozwoju regionu kujawsko-pomorskiego ma kilkanaście wyższych uczelni, które nie tylko kształcą młodzież, ale także podejmują ważne w skali krajowej, a nawet światowej badania naukowe.

Więcej o regionie
www.kujawsko-pomorskie.pl