Tuchola

Tuchola jest położona nad trzema rzekami Brdą, Hozjanną i Kiczą i znajduje się w zachodniej części Borów Tucholskich.

Prawa miejskie prawdopodobnie otrzymała już w XIII wieku, jednak potwierdzony przywilej lokacyjny wystawiono w 1346 roku kiedy to wielki mistrz zakonu krzyżackiego nadał miastu przywilej prawa chełmińskiego. W pobliżu Tucholi wybudowano zamek z murami obronnymi i systemem fos i stała się ona siedziba komtura. Po pokoju toruńskim od 1466 roku była miastem królewskim i siedzibą starostów. W 1623 roku jej właścicielką została żona Zygmunta III Wazy, Konstancja. Upadek miasta przyszedł wraz z potopem szwedzkim. Po pierwszym rozbiorze Polski, w 1772 roku miasto zostało włączone do Prus i stało się częścią powiatu chojnickiego. Licząc 490 mieszkańców, było wówczas jednym z najmniejszych miast na Pomorzu. W polskie granice Tuchola wróciła w 1920 roku.

Najważniejszymi zabytkami w mieście są m.in.: zarysowany pierwotny układ urbanistyczny starego miasta pochodzący z XIV wieku – krzyżujące się prostopadłe uliczki i duży rynek po środku, fragmenty murów miejskich z XIV i XV wieku, pozostałości zamku krzyżackiego z XIV wieku i dworzec kolejowy z 1883 roku.

W mieście funkcjonuje m.in.: Tucholski Ośrodek Kultury, Muzeum Borów Tucholskich i Muzeum Indian Północnoamerykańskich. W Tucholi urodził się Tomasz Glazik — muzyk jazzowy, saksofonista, klarnecista, kompozytor i producent.

Chcesz odwiedzić to miejsce?

Skorzystaj z nawigacji Google

chcę tu pojechać