Radziejów

Radziejów to miasto położone na Kujawach w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego.

Prawa miejskie uzyskał z rąk Władysława Łokietka w 1298 roku. W średniowieczu miasto było ośrodkiem handlu oraz zostało siedzibą starostwa.
Odbywały się tu sądy grodzkie oraz sejmiki województwa inowrocławskiego i brzesko-kujawskiego. W XVII wieku głównie wskutek wojen szwedzkich,
w czasie których zniszczono zamek królewski, miasto zaczęło podupadać. W okresie Oświecenia w Radziejowie powstała pierwsza wyższa szkoła tzw. kolegium, prowadzona przez Pijarów. Po drugim rozbiorze Polski miasto znalazło się w zaborze pruskim, następnie należało do Królestwa Kongresowego.
W 1867 roku, w wyniku represji carskich po Powstaniu Styczniowym Radziejów utracił prawa miejskie, które ponownie uzyskał dopiero w 1919 roku.

Najważniejszymi zabytkami w mieście są m.in.: kościół i klasztor o.o. franciszkanów, którego fundatorem był Władysław Łokietek (1331), pochodzący z XIV wieku,
a przebudowany w XVI kościół pw. Wniebowzięcia NMP oraz zbudowany w 1826 roku ratusz.

W mieście funkcjonuje Radziejowski Dom Kultury, który jest organizatorem licznych imprez m.in.: współorganizowanych z warszawskim Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza „Dni Literatury”, Międzynarodowych Prezentacji Piosenki Dziecięcej „Kolorowy Mikrofon” oraz organizuje „Dni Radziejowa”

W Radziejowie powstawały zdjęcia do filmu dokumentalnego zatytułowanego „Bitwa pod Płowcami” w reżyserii Marcina Sroki.

Tu kręcono:

Bitwa pod Płowcami
bitwa pod płowcami14

Bitwa pod Płowcami

reż. Marcin Sroka

pełen artykuł

Chcesz odwiedzić to miejsce?

Skorzystaj z nawigacji Google

chcę tu pojechać

Produkcje filmowe, zwiazane z tym miejscem:

Bitwa pod Płowcami
Zdjęcie ilustracja

Bitwa pod Płowcami

reż. Marcin Sroka

czytaj dalej