Koronowo

Koronowo jest malowniczo położone nad rzeką Brdą i jeziorami: Koronowskim (Zalewem Koronowskim), Lipkusz, Białym oraz Kanałem Lateralnym. Od południowego zachodu miasto otacza park „Grabina” o powierzchni 23,7 ha, który jest pozostałością zwartych obszarów leśnych występujących niegdyś w Dolinie Brdy.

Historia Koronowa zaczyna się od przeniesienia Cystersów i założenia w 1288 roku nowego klasztoru. Prawa miejskie Koronowo uzyskało w 1369 roku wystawione przez króla Kazimierza Wielkiego.

Do czasów współczesnych zachowało się wiele zabytków, wśród których za najcenniejszy uważany jest zespół pocysterski, którego powstanie datowane jest na koniec XIII lub początek XIV wieku. Projektantem zespołu był mnich Teodoryk (Theodoricus). Zespół mimo, że wielokrotnie ulegał zniszczeniom podczas wojen z Krzyżakami i Szwecją, zachował swój pierwotny kształt i sporą część zabudowań. W skład zespołu obecnie wchodzi okazała gotycka, następnie częściowo przebudowano w stylu barokowym, Bazylika Mniejsza pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Po likwidacji zakonu w roku 1819 roku w barokowym pałacu i zabudowaniach klasztornych powstał istniejący do dziś zakład karny.
Obok bazyliki w mieście znajduje się m.in. gotycki Kościół filialny pw. Św. Andrzeja z XIV wieku z barokowo-rokokowym wyposażeniem, a także dawna synagoga powstała w 1856 roku. Na szczególną uwagę zasługuje również koronowski Rynek, który stanowi centralną część miasta. Cechuje go zabudowa szachownicowa, charakterystyczna dla lokacji na prawie magdeburskim. Większość znajdujących się tu budynków pochodzi z XIX wieku, chociaż część z nich pobudowana została na fundamentach znacznie starszych – jeszcze gotyckich jak np. koronowski ratusz z połowy XIX wieku.

Z miasta pochodzi aktorka filmowa i teatralna Maria Janecka, z domu Dobrzyńska.

Ważne postacie

Janecka Maria
Janecka 5

Janecka Maria

biogram

Chcesz odwiedzić to miejsce?

Skorzystaj z nawigacji Google

chcę tu pojechać

Postacie związane z miejscem:

Janecka Maria

czytaj dalej