Brześć Kujawski

Brześć Kujawski to miasto położone w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego na terenie Pojezierza Kujawskiego.

Prawa miejskie uzyskał w 1250 roku. W swojej historii miasto aż siedem razy zmieniało nazwę. To tu w 1228 roku odbyła się ceremonia nadania ziemi państwu krzyżackiemu przez Konrada Mazowieckiego. W granice państwa polskiego powrócił po pokoju w Kaliszu w 1343 roku.
Od XIV wieku Brześć był stolicą województwa brzeskiego. W XVI i XVII wieku pełnił rolę ważnego ośrodka handlu zbożem. Po drugim rozbiorze Polski do 1918 roku miasto znalazło się w granicach zaboru pruskiego.

Najważniejszymi zabytkami w mieście są budynek dawnego więzienia, wzniesiony na miejscu zamku królewskiego wzniesionego przez Kazimierza Wielkiego
a rozbudowanego przez Władysława Jagiełłę, gotycki kościół św. Stanisława Biskupa, kościół podominikański z 2. połowy XIV wieku oraz pozostałości czternastowiecznych murów obronnych.

W mieście funkcjonuje Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło, w którym działają liczne sekcje artystyczne m.in.: zespoły folklorystyczne „Dzieci Kujaw”
i „Spod strzechy” oraz teatr „Ea”.

W Brześciu Kujawskim powstawały zdjęcia do filmu dokumentalnego zatytułowanego „Bitwa pod Płowcami” w reżyserii Marcina Sroki.

Tu kręcono:

Bitwa pod Płowcami
bitwa pod płowcami14

Bitwa pod Płowcami

reż. Marcin Sroka

pełen artykuł

Chcesz odwiedzić to miejsce?

Skorzystaj z nawigacji Google

chcę tu pojechać

Produkcje filmowe, zwiazane z tym miejscem:

Bitwa pod Płowcami
Zdjęcie ilustracja

Bitwa pod Płowcami

reż. Marcin Sroka

czytaj dalej