Zespół klasztorny w Chełmnie

Zespół klasztorny znajduje się w północno – zachodnim narożniku Starego Miasta, na skraju wysokiej skarpy pradoliny Wisły. To dawny klasztor cysterek, następnie benedyktynek, obecnie Sióstr Miłosierdzia. Jest jednym z najcenniejszych zabytków architektury i sztuki sakralnej ziemi chełmińskiej. Klasztor wzniesiono na przełomie XIII i XIV wieku,
a w kolejnych stuleciach wielokrotnie ulegał rozmaitym przebudowom.

Z całego zespołu klasztornego na specjalną uwagę zasługuje gotycki kościół św. Janów (Chrzciciela i Ewangelisty), który został budowany
w latach 1290-1330. Jest to kościół salowy z prezbiterium pięciobocznym (trójbocznie zamkniętym), gdzie nad szczytem zachodnim prostokątna znajduje się wieżyczka. Na terenie klasztoru obok kościoła mieści się również skarbiec, w którym można podziwiać eksponaty sięgające czasów średniowiecza. Ponadto znajduje się też gotycka piwnica
i niezwykły ogród klasztorny. Na trasie zwiedzania można podziwiać korytarz krzyżacki, Bramę Merseburską oraz Wieżę Mestwina.

Obecnie w obiektach klasztornych mieści się Dom Pomocy Społecznej.

Inne w kategorii obiekty sakralne

Kaplica klasycystyczna fundacji Jeżewskich z końca XVIII w Turznie Kaplica klasycystyczna fundacji Jeżewskich z końca XVIII w Turznie

Kaplica klasycystyczna fundacji Jeżewskich z końca XVIII w Turznie

Parafia Św. Mikołaja w Gronowie – kościelna kaplica pw. Św. Rocha Parafia Św. Mikołaja w Gronowie – kościelna kaplica pw. Św. Rocha

Parafia Św. Mikołaja w Gronowie – kościelna kaplica pw. Św. Rocha

Cmentarz w Radzyniu Chełmińskim – Kaplica Św. Jerzego Cmentarz w Radzyniu Chełmińskim – Kaplica Św. Jerzego

Cmentarz w Radzyniu Chełmińskim – Kaplica Św. Jerzego

Babia Wieś w Bydgoszczy Babia Wieś w Bydgoszczy

Babia Wieś w Bydgoszczy

Babia Wieś, Bydgoszcz

Inne w stylu XIII wiek

Kaplica klasycystyczna fundacji Jeżewskich z końca XVIII w Turznie Kaplica klasycystyczna fundacji Jeżewskich z końca XVIII w Turznie

Kaplica klasycystyczna fundacji Jeżewskich z końca XVIII w Turznie

Parafia Przemienienia Pańskiego w Aleksandrowie Kujawskim Parafia Przemienienia Pańskiego w Aleksandrowie Kujawskim

Parafia Przemienienia Pańskiego w Aleksandrowie Kujawskim

Parafia Św. Mikołaja w Gronowie – kościelna kaplica pw. Św. Rocha Parafia Św. Mikołaja w Gronowie – kościelna kaplica pw. Św. Rocha

Parafia Św. Mikołaja w Gronowie – kościelna kaplica pw. Św. Rocha

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – arboretum Ogród Botaniczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – arboretum

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – arboretum