Zespół klasztorny w Chełmnie

Zespół klasztorny znajduje się w północno – zachodnim narożniku Starego Miasta, na skraju wysokiej skarpy pradoliny Wisły. To dawny klasztor cysterek, następnie benedyktynek, obecnie Sióstr Miłosierdzia. Jest jednym z najcenniejszych zabytków architektury i sztuki sakralnej ziemi chełmińskiej. Klasztor wzniesiono na przełomie XIII i XIV wieku,
a w kolejnych stuleciach wielokrotnie ulegał rozmaitym przebudowom.

Z całego zespołu klasztornego na specjalną uwagę zasługuje gotycki kościół św. Janów (Chrzciciela i Ewangelisty), który został budowany
w latach 1290-1330. Jest to kościół salowy z prezbiterium pięciobocznym (trójbocznie zamkniętym), gdzie nad szczytem zachodnim prostokątna znajduje się wieżyczka. Na terenie klasztoru obok kościoła mieści się również skarbiec, w którym można podziwiać eksponaty sięgające czasów średniowiecza. Ponadto znajduje się też gotycka piwnica
i niezwykły ogród klasztorny. Na trasie zwiedzania można podziwiać korytarz krzyżacki, Bramę Merseburską oraz Wieżę Mestwina.

Obecnie w obiektach klasztornych mieści się Dom Pomocy Społecznej.

Inne w kategorii obiekty sakralne

Cmentarz z I wojny światowej Cmentarz z I wojny światowej

Cmentarz z I wojny światowej

Cmentarze ewangelicki i żydowski Cmentarze ewangelicki i żydowski

Cmentarze ewangelicki i żydowski

Kościół Św. Trójcy w Rypinie Kościół Św. Trójcy w Rypinie

Kościół Św. Trójcy w Rypinie

Cmentarz poewangelicki – piramida Cmentarz poewangelicki – piramida

Cmentarz poewangelicki – piramida

Inne w stylu XIII wiek

Stacja Kolejowa w Wierzchosławicach Stacja Kolejowa w Wierzchosławicach

Stacja Kolejowa w Wierzchosławicach

Dwór w Kaczkowie – młyn zbożowy Dwór w Kaczkowie – młyn zbożowy

Dwór w Kaczkowie – młyn zbożowy

Dwór w Kaczkowie Dwór w Kaczkowie

Dwór w Kaczkowie

Pałac w Wałyczu Pałac w Wałyczu

Pałac w Wałyczu