Zespół klasztorny w Chełmnie

Zespół klasztorny znajduje się w północno – zachodnim narożniku Starego Miasta, na skraju wysokiej skarpy pradoliny Wisły. To dawny klasztor cysterek, następnie benedyktynek, obecnie Sióstr Miłosierdzia. Jest jednym z najcenniejszych zabytków architektury i sztuki sakralnej ziemi chełmińskiej. Klasztor wzniesiono na przełomie XIII i XIV wieku,
a w kolejnych stuleciach wielokrotnie ulegał rozmaitym przebudowom.

Z całego zespołu klasztornego na specjalną uwagę zasługuje gotycki kościół św. Janów (Chrzciciela i Ewangelisty), który został budowany
w latach 1290-1330. Jest to kościół salowy z prezbiterium pięciobocznym (trójbocznie zamkniętym), gdzie nad szczytem zachodnim prostokątna znajduje się wieżyczka. Na terenie klasztoru obok kościoła mieści się również skarbiec, w którym można podziwiać eksponaty sięgające czasów średniowiecza. Ponadto znajduje się też gotycka piwnica
i niezwykły ogród klasztorny. Na trasie zwiedzania można podziwiać korytarz krzyżacki, Bramę Merseburską oraz Wieżę Mestwina.

Obecnie w obiektach klasztornych mieści się Dom Pomocy Społecznej.

Inne w kategorii obiekty sakralne

Kaplica cmentarna Potulickich w Więcborku Kaplica cmentarna Potulickich w Więcborku

Kaplica cmentarna Potulickich w Więcborku

Kaplica prochowa w Nakle nad Notecią Kaplica prochowa w Nakle nad Notecią

Kaplica prochowa w Nakle nad Notecią

Kościół Św.Jana Chrzciciela we Włocławku Kościół Św.Jana Chrzciciela we Włocławku

Kościół Św.Jana Chrzciciela we Włocławku

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Św. Apostołów Tomasza i Judy Tadeusza w Więcborku Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Św. Apostołów Tomasza i Judy Tadeusza w Więcborku

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Św. Apostołów Tomasza i Judy Tadeusza w Więcborku

Inne w stylu XIII wiek

Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią

Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią

Kujawskie Centrum Kultury w Inowrocławiu Kujawskie Centrum Kultury w Inowrocławiu

Kujawskie Centrum Kultury w Inowrocławiu

Muzeum Etnograficzne w Toruniu Muzeum Etnograficzne w Toruniu

Muzeum Etnograficzne w Toruniu

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy