Produkcje filmowe są dobrami zarówno gospodarczymi, jak i kulturalnymi. Z perspektywy Unii Europejskiej wnoszą wkład w europejską gospodarkę pod względem wzrostu zatrudnienia a jednocześnie przyczyniają się do kształtowania europejskich tożsamości, odzwierciedlając różnorodność kulturową i językową, promując europejskie kultury ponad granicami oraz ułatwiając wymianę kulturalną, a także wzajemne zrozumienie między obywatelami UE.  Więcej na temat roli kinematografii i jej powiązania z sektorem gospodarczym w Rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie filmu europejskiego w dobie cyfrowej .

Przemysł filmowy jest bardzo szczególnie traktowany zarówno z perspektywy regionu, kraju, jak i UE. Ta priorytetowość uwidacznia się głównie w sposobie dystrybuowania finansowych środków pomocowych przeznaczonych na kulturę i przemysły kultury. Unia Europejska wyróżniła sektor audiowizualny, tworząc dla niego osobny komponent Media w programie Kreatywna Europa. Na poziomie kraju powołany został Państwowy Instytut Sztuki Filmowej, który dysponuje budżetem na wspieranie polskiej kinematografii. Regiony natomiast starają się wspierać przemysł poprzez tworzenie finansowych i pozafinansowych zachęt dla lokalnych produkcji, w tym regionalnych funduszy filmowych. Zarówno na poziomie regionalnym, krajowym, jak i ponadnarodowym produkcja filmowa, a szerzej przemysł filmowy, jest postrzegany jako istotny na tle innych przemysłów kultury. Ważne jest zatem zidentyfikowanie, dlaczego ten przemysł jest ważny i w jaki sposób oddziałuje na rozwój kraju i regionu. (A. Orankiewicz, „Przemysł filmowy w Polsce i jego wpływ na gospodarkę”, 2019)

Kino jest formą sztuki a zarazem prężnie rozwijającą się gałęzią przemysłu krajowego mającą wpływ na gospodarkę krajową. W Kujawsko-Pomorskiem od lat doceniane jest znaczenie kinematografii a dziedzictwo filmowe stało się podstawą do opracowania niniejszej strony. Tym samym projekt systematyzuje dotychczasowe osiągnięcia kulturalne regionu i artystów z nim związanych, ale stanowi również zachętę do inwestycji w produkcje filmowe – temu ma służyć przede wszystkim opracowana baza lokalizacji. . Projekt uzupełnia album filmowy, bezpłatnie dostępny w wersji online tutaj 

A jakie atuty ma Województwo Kujawsko-Pomorskie, by stać się regionem filmowym? To niezwykłe miejsce położone w sercu Polski. Bogactwo przyrody, architektury – zarówno tej współczesnej, jak i historycznej – zachwyca mieszkańców, turystów i artystów, a ogromny potencjał gospodarczy sprzyja rozwojowi biznesu i inicjatyw kulturalnych. Region obfituje w przepiękną i wielce zróżnicowaną tkankę architektoniczną. Można tu obok drzewiennych zabytków, jak Osada w Biskupinie, zwana „Polskimi Pompejami”, a będąca najbardziej znanym rezerwatem archeologicznym w Europie Środkowej, podziwiać gotyckie dziedzictwo, którego perłą jest miasto Toruń, wpisane na listę światowego dziedzictwa Unesco i posiadające największą, po Krakowie, liczbę autentycznych zabytków sztuki i architektury gotyckiej w Polsce. Bogactwo architektoniczne form od neobaroku, modernizmu po neorenesans czy manieryzm odnaleźć można z kolei na jednej z głównych ulic Bydgoszczy, będącej największym miastem województwa, której centrum przecina rzeka Brda. W Kujawsko-Pomorskiem napotkać można wiele pokrzyżackich budowli, zamków, które odnaleźć można w Golubiu-Dobrzyniu, Radzyniu Chełmińskim czy Świeciu.

Urok województwa to nie tylko zabytki, ale i bogactwo przyrody. Znajduje się tu największy w Polsce zwarty kompleks leśny, jakim są Bory Tucholskie, wiele pomników krajobrazowych, rezerwatów przyrody, obszary chronionego krajobrazu i te objęte programem Natura 2000.

W regionie funkcjonują liczne uczelnie i szkoły wyższe (studiuje tu 4,7% z liczby wszystkich studentów w Polsce) oraz działają największe firmy w kraju. Sektor prywatny od lat angażuje się aktywnie w wydarzenia kultury, udzielając finansowego wsparcia wielu podmiotom. Dzięki temu województwo kujawsko-pomorskie znane jest z wielu wydarzeń kulturalnych, w tym również o randze międzynarodowej. Tu  swoją siedzibę mają m.in. TZMO SA, Apator SA, Nova Trading, Neuca, Krajowa Spółka Cukrowa Polski Cukier, Lewiatan, Polomarket, Anwil, Mondi, Marwitt, ThyssenKrupp Energostal, CPP Toruń-Pacific czy Pesa. Województwo odgrywa znaczącą rolę w gospodarce kraju, siedzibę mają tu parki przemysłowo-technologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i Grudziądzu, parki przemysłowe m.in. w Solcu Kujawskim i Świeciu, a pod Toruniem działa Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna.

Kujawy i Pomorze są wyjątkowo dobrze skomunikowane z resztą kraju. A to głównie dzięki przebiegającej od  północy do południa regionu Autostradzie A1, która jest niewątpliwie jednym z filarów układu komunikacyjnego w kraju i która w województwie łączy się z drogami ekspresowymi S5 i S10. Wewnątrz województwa działa niezwykle komfortowe połączenie kolejowe w ramach Bit City, funkcjonujące w ramach biletu aglomeracyjnego Toruń-Bydgoszcz.

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego to także mecenas kultury – co roku na odnowę zabytków i wsparcie inicjatyw kulturalnych w regionieprzeznacza blisko 100 mln złotych, w tym środki pochodzące z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.