Kościół Wojskowy pw. Matki Bożej Królowej Pokoju w Bydgoszczy

Kościół Wojskowy pw. Matki Bożej Królowej Pokoju, wcześniej oo. bernardynów jest jednym z trzech najstarszych zabytków sakralnych w Bydgoszczy. Zbudowany został w w latach 1552-1557 w stylu późnego gotyku jako budowla orientowana, z tynkowanymi blendami, fryzami i opaskami okiennymi.
Wielokrotnie niszczony i odbudowywany pełnił m.in. funkcję kościoła garnizonowego wojsk pruskich, a potem polskich.
Do prezbiterium od północy dostawiona jest kwadratowa wieża – dzwonnica z XVIII wieku. Do kościoła przylegają również dawne budynki klasztoru bernardynów obecnie należące do Uniwersytetu Technologiczno-Przemysłowego oraz kaplica św. Anny z początku XVII wieku. Na uwagę zasługuje fakt, iż znajduje się tu najstarszy w mieście heraldyczny fresk z XVII wieku.

Inne w kategorii obiekty sakralne

Cmentarz z I wojny światowej Cmentarz z I wojny światowej

Cmentarz z I wojny światowej

Cmentarze ewangelicki i żydowski Cmentarze ewangelicki i żydowski

Cmentarze ewangelicki i żydowski

Kościół Św. Trójcy w Rypinie Kościół Św. Trójcy w Rypinie

Kościół Św. Trójcy w Rypinie

Cmentarz poewangelicki – piramida Cmentarz poewangelicki – piramida

Cmentarz poewangelicki – piramida

Inne w stylu XVI wiek

Stacja Kolejowa w Wierzchosławicach Stacja Kolejowa w Wierzchosławicach

Stacja Kolejowa w Wierzchosławicach

Dwór w Kaczkowie – młyn zbożowy Dwór w Kaczkowie – młyn zbożowy

Dwór w Kaczkowie – młyn zbożowy

Dwór w Kaczkowie Dwór w Kaczkowie

Dwór w Kaczkowie

Pałac w Wałyczu Pałac w Wałyczu

Pałac w Wałyczu