Hotel Bulwar

Dzisiejszy budynek Hotelu Bulwar to dawne koszary szkoły kadetów armii pruskiej, nazywane Koszarami Racławickimi (Defensionskaserne) i wybudowane w latach 1819 – 1822 jako obiekt militarny. W latach 2001-2009 koszary zostały zaadaptowane na hotel . Dobudowano m.in. nowy budynek od strony zachodniej i przekształcono wnętrza, likwidując strop przeciwbombowy. Zachowano jednak również wiele elementów dawnych Koszarów, wśród których wymienić należy m.in. pozostawienie przy windach wąskich otworów, które za czasów armii pruskiej służyły jako okna strzelnicze czy zachowanie starych murów, które stanowiły wały obronne od rzeki Wisły w hotelowej restauracji, klubie i na parkingu podziemnym. To miejsce, w którym łączy się tradycja z nowoczesnością.
Obiekt jest integralną częścią Starego Miasta Torunia, wpisaną na listę światowego dziedzictwa UNESCO, wpisany jest również do gminnej ewidencji zabytków.

Ul. Bulwar Filadelfijski 18, 87-100 Toruń

Inne w kategorii Inne

Rynek w Rypinie Rynek w Rypinie

Rynek w Rypinie

Wieża ciśnień w Brodnicy Wieża ciśnień w Brodnicy

Wieża ciśnień w Brodnicy

Rynek w Górznie Rynek w Górznie

Rynek w Górznie

Astrobaza w Rypinie Astrobaza w Rypinie

Astrobaza w Rypinie

Inne w stylu

Stacja Kolejowa w Wierzchosławicach Stacja Kolejowa w Wierzchosławicach

Stacja Kolejowa w Wierzchosławicach

Dwór w Kaczkowie – młyn zbożowy Dwór w Kaczkowie – młyn zbożowy

Dwór w Kaczkowie – młyn zbożowy

Dwór w Kaczkowie Dwór w Kaczkowie

Dwór w Kaczkowie

Pałac w Wałyczu Pałac w Wałyczu

Pałac w Wałyczu