Fabryka Born & Schütze

Dziś dawna fabryka Born & Schütze to kompleks handlowy pn. Bumar, który jest istotnym elementem gospodarczej historii miasta i jednym
z najstarszych zachowanych przykładów architektury przemysłowej Torunia. Fabryka była jednym z największych zakładów produkcyjnych Torunia w drugiej połowie XIX wieku i w okresie międzywojennym. Położona w dzielnicy Mokre funkcjonowała od 1856 r. do 2000 r.
Budynek fabryki został wybudowany w roku 1856, następnie kilkakrotnie był przebudowywany: w roku 1863 – dobudowano odlewnię żelaza,
w latach 1889 – 1895 – budynek tokarni, 1899 – 1901 rozbudowano
o murowany budynek administracji a w 1923 wzniesiono nową halę; ostatnia rozbudowa miała miejsce po II wojnie światowej.
Dawne hale przemysłowe fabryki zostały wpisane do rejestru zabytków w roku 1997. Dziś znajduje się tu kompleks handlowy.

ul. Joachima Lelewela 33, 87-100 Toruń

Inne w kategorii przemysł

Młyn nad Jeziorem Niskie Brodno Młyn nad Jeziorem Niskie Brodno

Młyn nad Jeziorem Niskie Brodno

Cukrownia w Żninie Cukrownia w Żninie

Cukrownia w Żninie

Wieża ciśnień w Żninie Wieża ciśnień w Żninie

Wieża ciśnień w Żninie

Muzeum kolei wąskotorowej w Wenecji Muzeum kolei wąskotorowej w Wenecji

Muzeum kolei wąskotorowej w Wenecji

Inne w stylu XIX wiek

Pałac Dąmbskich Pałac Dąmbskich

Pałac Dąmbskich

Żeglarska 8, 87-100 Toruń

Teatr im. Wilama Horzycy Teatr im. Wilama Horzycy

Teatr im. Wilama Horzycy

Plac Teatralny 1, Toruń

Stacja Kolejowa w Wierzchosławicach Stacja Kolejowa w Wierzchosławicach

Stacja Kolejowa w Wierzchosławicach

Dwór w Kaczkowie – młyn zbożowy Dwór w Kaczkowie – młyn zbożowy

Dwór w Kaczkowie – młyn zbożowy