Collegium Humanisticum UMK

Collegium Humanisticum zostało wybudowane w latach 2010-2011,
a autorem projektu jest pracownia architektury Kuryłowicz & Associates. Budynek posiada około 14.000 powierzchni użytkowej i należy
do jednych z najnowocześniej ych tego rodzaju budynków naukowo – dydaktycznych w kraju. Szczególna uwagę zwraca foyer obiektu
w kształcie koła.

Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń

Inne w kategorii nauka

Inne w stylu XXI wiek

Fragmenty murów obronnych w Rypinie Fragmenty murów obronnych w Rypinie

Fragmenty murów obronnych w Rypinie

Cmentarze ewangelicki i żydowski Cmentarze ewangelicki i żydowski

Cmentarze ewangelicki i żydowski

Zgoda – dawniej budynek Towarzystwa Kredytowego w Rypinie Zgoda – dawniej budynek Towarzystwa Kredytowego w Rypinie

Zgoda – dawniej budynek Towarzystwa Kredytowego w Rypinie

Kościół Św. Trójcy w Rypinie Kościół Św. Trójcy w Rypinie

Kościół Św. Trójcy w Rypinie