Serocki Kazimierz

Na toruńskiej Starówce w jednej z gotyckich kamienic, zbudowanych w XIII wieku urodził się 3 marca 1922 Kazimierz Serocki wielka postać polskiej muzyki XX wieku, wybitny kompozytor muzyki współczesnej, twórca ścieżek dźwiękowych
do monumentalnych dzieł polskiego kina – „Krzyżaków” Aleksandra Forda i „Potopu” Jerzego Hoffmana.

Serocki skomponował ścieżki dźwiękowe do czternastu filmów fabularnych i około trzydziestu krótkometrażowych, zarówno dokumentalnych, jak i animowanych.
To właśnie on, wraz z Tomaszem Bairdem stworzyli jeden z najważniejszych festiwali muzyki poważnej w Polsce – „Warszawska jesień”. O wadze jego twórczości niech świadczy to, że do dzisiaj Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej organizuje corocznie Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski im. Serockiego,
skierowany do młodych kompozytorów na całym świecie.
Już na początku lat 50. Serocki zaczął pisać muzykę filmową. Głównym zagadnieniem, które interesowało go w tej materii, była kwestia przystawalności muzyki do obrazu i wzajemnej relacji między tymi elementami.
Kazimierz Serocki uważał, że do tworzenia muzyki do filmu niezbędna jest ścisła współpracy reżysera i kompozytora. Najpełniej udało mu się zrealizować swoje założenia podczas współpracy z Aleksandrem Fordem.
Razem zrobili „Młodość Chopina”, „Piątkę z ulicy Barskiej”, „Krzyżaków”, „Ósmy dzień tygodnia” i „Pierwszy dzień wolności”. Za najlepsze ich wspólne dzieło uznaje się film pt. „Ósmy dzień tygodnia” z 1958 roku. To tam Serocki miał okazję do „zademonstrowania swej wszechstronności i niesztampowości”. Film będący adaptacją prozy Marka Hłaski został jednak zatrzymany przez cenzurę i doczekał się polskiej premiery dopiero ćwierć wieku później, w 1983 roku. Mniej znanym wątkiem działalności twórczej kompozytora jest jego praca z filmem animowanym.
Kompozytor napisał muzykę do flagowych dzieł „polskiej szkoły animacji” z przełomu lat 50. i 60., m.in. filmów takich mistrzów jak Jan Lenica,
Julian Antonisz czy Walerian Borowczyk.

Wybrana filmografia

 • 1951 – „Młodość Chopina” reż. Aleksander Ford
 • 1953 – „Piątka z ulicy Barskiej” reż. Aleksander Ford
 • 1958 – „Ósmy dzień tygodnia” reż. Aleksander Ford
 • 1960 – „Krzyżacy” reż. Aleksander Ford
 • 1961 – „Przeciwko bogom” reż. Hubert Drapella
 • 1964 – „Pierwszy dzień wolności” reż. Aleksander Ford
 • 1967 – „Koń” reż. Witold Giersz
 • 1970 – „Wspaniały marsz” reż. Witold Giersz
 • 1972 – „Kwadrat” reż. Zbigniew Rybczyński
 • 1973-74 – „Potop” reż. Jerzy Hoffman
 • 1974 – „Ślady” reż. Witold Giersz

Wybrane nagrody i wyróżnienia

Nagroda Ministra Kultury i Sztuki za całokształt twórczości, MŁODOŚĆ CHOPINA – Nagroda Państwowa II stopnia i inne.

Miejsca w regionie, związane z postacią:

Toruń
Toruń nocą, fot. Daniel Pach