Rypin

Rypin, miasto położone we wschodniej części województwa kujawsko – pomorskiego, leży nad rzeką Rypienicą, która jest dopływem Drwęcy. Geograficznie obszar otaczający miasto należy do Pojezierza Dobrzyńskiego, a ze względu na duże skupiska jezior, do terenu tego przylgnęło miano Szwajcarii Dobrzyńskiej.

Rypin należy do najstarszych miast w Polsce, pierwsze wzmianki o mieście pochodzą z 1065 roku. Przez wieki swojej historii pełnił rolę ważnego ośrodka Ziemi Dobrzyńskiej, już w XI wieku stał się kasztelanią, a 3 wieki później powiatem. Rozwój miasta przerywany był najpierw napadami krzyżackimi, potem potopem szwedzkim i działaniami związanymi z Wojną Północną. Po drugim rozbiorze Polski Rypin znalazł się w zaborze pruskim w 1807 roku znalazł się w Księstwie Warszawskim, a następnie po Kongresie Wiedeńskim w granicach Królestwa Polskiego.  Okres II Rzeczpospolitej to czas rozkwitu miasta. To czas rozwoju zarówno gospodarczego jako i społecznego. Struktura społeczna Rypina tamtego czasu to społeczeństwo wielowyznaniowe i wielokulturowe, o czym niech świadczy fakt, że znajdowały się w nim kościół katolicki, ewangielicko – augsburski, synagoga i cerkiew prawosławna. Po II wojnie światowej do roku 1975, kiedy miasto było stolicą powiatu do miasta napływały liczne inwestycje. Po tym jednak roku, Rypin straciła na znaczeniu, co zahamowało jego rozwój.

Życie kulturalne Rypina skupia się wokół Rypińskiego Centrum Kultury. W mieście odbywa się szereg wydarzeń kulturalnych, m.in.: nieprzerwanie od 1972 roku Rypińska Wiosna Teatralna, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski czy Rypiński Festiwal Rockowy „Riff Master”.

Z Rypina pochodzą wybitni aktorzy filmowi i teatralni : Ewa Decówna, Zbigniew Suszyński, Rafał Cieszyński czy Dominika Markuszewska.

Ważne postacie

Rafał Cieszyński

biogram

Zbigniew Suszyński

biogram

Postacie związane z miejscem:

Rafał Cieszyński

czytaj dalej

Zbigniew Suszyński

czytaj dalej

Dominika Markuszewska

czytaj dalej