Rypin

Rypin to miasto położone w północno – wschodniej części historycznej ziemi dobrzyńskiej, nad rzeką Rypienicą, dopływem Drwęcy. Obszar otaczający miasto należy do Pojezierza Dobrzyńskiego, które ze względu na duże skupiska jezior nazywane jest Szwajcarią Dobrzyńską. 

Prawa miejskie miasto otrzymało prawdopodobnie pomiędzy rokiem 1323 a 1326. Pierwsze wzmianki o Rypinie pochodzą z tzw. Przywileju Bolesława Śmiałego dla Klasztoru Benedyktynów w Mogilnie z 1065 roku. W 1329 roku miasto zostało całkowicie zrujnowane przez najazd krzyżacki. Jego odbudowa ulokowała Rypin na wzgórzu nad Rypienicą, który dawał większe możliwości obronne. Przywilej lokacyjny odnowiony został 24 czerwca 1345 roku. Miasto wielokrotnie przekazywane z rąk do rąk, dopiero po II pokoju toruńskim, tj. w 1466 roku na stałe wróciło w granice Rzeczpospolitej. Potem kolejno miasto było niszczone
wraz z najazdem szwedzki i działaniami wojennymi związanymi z wojną północną. Po drugim rozbiorze Polski Rypin znalazł się w granicach zaboru pruskiego,
a po kongresie wiedeńskim od 1815 roku na terytorium Królestwa Polskiego. Okres dwudziestolecia międzywojennego to czas rozkwitu miasta, rozbudowano wówczas infrastrukturę szpitalną i szkolną. To także czas wzmożonego rozwoju gospodarczego miasta. W czasie drugiej wojny światowej mieszkańców miasta, szczególnie pochodzenia żydowskiego, dosięgła fala masowych egzekucji. Do 1975 roku miasto rozwijało się gospodarczo, co zatrzymała reforma likwidująca powiaty. 

Życie kulturalne Rypina skupia się wokół Rypińskiego Centrum Kultury. W mieście odbywa się szereg wydarzeń kulturalnych, m.in.: nieprzerwanie od 1972 roku Rypińska Wiosna Teatralna, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski czy Rypiński Festiwal Rockowy „Riff Master”. 

Z Rypina pochodzą znani z desek teatralnych i licznych ról filmowych aktorki i aktorzy. Tu urodziła się, zapamiętana z mistrzowsko zagranej roli Teresy Plińskiej w „Nad Niemnem” (1987) Zbigniewa Kuźmińskiego, Ewa Decówna. Rafał Cieszyński, znany widzom jako Przemysław Gibalski, policjant z serialu „Ojciec Mateusz” , pierwsze szlify artystyczne zdobywał na zajęciach tanecznych w Rypińskim Domu Kultury. Do tegoż samego domu kultury uczęszczał kolejny rypinianin Zbigniew Suszyński, aktor wielu ról filmowych i serialowych oraz dubbingowych. Z Rypina wreszcie pochodzi aktorka młodego pokolenia Dominika Markuszewska, która zagrała m.in.: w kręconym w Bydgoszczy, serialu „Prawo Agaty.