Kowalewo Pomorskie

Kowalewo Pomorskie, miasto położone na Pojezierzu Chełmińsko-Dobrzyńskim, nad Struga Młyńską, będącą dopływem rzeki Drwęcy. Jako datę lokacji miasta przyjmuje się rok 1275.

 Miasto do II pokoju toruńskiego podpisanego w 1466 roku należało do Państwa Krzyżackiego, potem stało się częścią Rzeczpospolitej, stając się siedzibą starostwa grodowego. W tym czasie w mieście odbywały się sejmiki szlacheckie, sesje sądów grodzkich i ważne gospodarczo targi i jarmarki. Rozwój miasta zatrzymał potop szwedzki, a potem kolejne wojny ze Szwedami, oraz wojna domowa zwolenników Augusta II Sasa i Stanisława Leszczyńskiego. Po I rozbiorze Polski miasto znalazło się w zaborze pruskim, w czasie wojen napoleońskich było częścią Księstwa Warszawskiego, aby zgodnie z zapisami traktu wiedeńskiego w 1815 roku wrócić w granice pruskie.

W 1833 roku podupadłe gospodarczo miasto, nie mogąc wywiązać się z opłacania składek, wystąpiło ze Związku Miast Pruskich, a co za tym idzie utraciło prawa miejskie, które odzyskało dopiero w 1873 roku. Koniec XVIII i XIX wiek to okres odbudowy gospodarczej miasta. W tym czasie wybudowano tu jeden z największych na Pomorzu browarów, potem cukrownię, mleczarnię parową, cegielnię, przędzalnię wełny czy fabrykę nici. W 1900 roku Kowalewo stało się częścią nowo wybudowanego szlaku kolejowego BydgoszczChełmża – Golub – Dobrzyń. W 1920 roku miasto znalazło się w granicach II Rzeczpospolitej. Koniec XVIII i XIX wiek to okres

Do najważniejszych zabytków Kowalewa Pomorskiego należą m.in.: fragmenty Zamku Krzyżackiego, gotycki kościół Św. Mikołaja czy fragmenty murów miejskich z XIV wieku.

Niespełna 7 km od miasta znajduje się wieś Srebrniki, w której urodziła się niezapomniana z roli Jagienki w „Krzyżakach” (1960) Aleksandra Forda Urszula Modrzyńska.

Ważne postacie

Modrzyńska Urszula
Modrzynska

Modrzyńska Urszula

biogram

Chcesz odwiedzić to miejsce?

Skorzystaj z nawigacji Google

chcę tu pojechać

Warto zobaczyć w pobliżu...

Chełmża
CHEŁMŻA MISTRAL 4

Chełmża

pełen artykuł
Bydgoszcz
Bydgoszcz_004

Bydgoszcz

pełen artykuł

Postacie związane z miejscem:

Modrzyńska Urszula

czytaj dalej