Jabłonowo Pomorskie

Jabłonowo Pomorskie znajduje się na Pojezierzu Chełmińskim. Miasto prawa miejskie otrzymało 18 lipca 1962 roku.

Współczesne Jabłonowo Pomorskie to dawna wieś Sadlinki. Pierwsza wzmianka o osadzie znajduje się w dokumentach nadania dóbr przez Konrada Mazowieckiego biskupowi Chrystianowi z 1222 roku. Potem przez lata miejscowość była we władaniu Krzyżaków. Ogromny wpływ na jej rozwój miała otwarta w 1871 roku linia kolejowa łącząca Toruń z Królewcem. Zmiana nazwy z Sadlinek na Jabłonowo Pomorskie miała miejsce w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Reforma administracyjna Polski z 1 sierpnia 1934 ustanowiła gminę Jabłonowo.

Do najważniejszych zabytków miasta należą zbudowany w XIX wieku, neogotycki zespół pałacowo-parkowy, który od 1933 roku pełni role domu generalnego Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej oraz dwie neogotyckie budowle sakralne: zbudowany w latach 1859-1866 kościół św. Wojciecha oraz kościół pw. Chrystusa Króla, który powstał w latach 1907-1908.

 

W Jabłonowie Pomorskim urodził się aktor teatralny i filmowy, wieloletni pedagog Włodzimierz Skoczylas.

Ważne postacie

Skoczylas Włodzimierz
Skoczylas Wlodek

Skoczylas Włodzimierz

biogram

Chcesz odwiedzić to miejsce?

Skorzystaj z nawigacji Google

chcę tu pojechać

Postacie związane z miejscem:

Skoczylas Włodzimierz

czytaj dalej