Grębocin

Grębocin to wieś położona nad prawym dopływem Wisły Strugą Toruńską, położona tuż przy granicy Torunia.

Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z tzw. dokumentu łowickiego z 1222 roku, najpierw była ona własnością krzyżacką a w 1457 roku król Kazimierz Jagiellończyk przekazał Grębocin pod władanie miasta Torunia, w którego posiadaniu znajdował się do 1820 roku. Potem wieś znalazła się w granicach zaboru pruskiego.

Do najważniejszych zabytków Grębocina należy pozbawiony funkcji sakralnych, gotycki kościół z przełomu XII i XIV wieku, przebudowany w XVII w., pierwotnie pw. Św. Barbary, przez lata służył jako świątynia ewangelicka. Po II wojnie światowej budynek uległ dewastacji, nieudane próby remontowe, sprawiły, ze popadł on w ruinę. W 1998 roku stał się własnością prywatną. Nowi właściciele przeprowadzili prace konserwatorskie i remontowe oraz zaadoptowali go na znajdujące się tam obecnie Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa. We wsi znajdują się również zabytkowy nieczynny cmentarz ewangelicki i zabytkowe domy mieszkalne.

Chcesz odwiedzić to miejsce?

Skorzystaj z nawigacji Google

chcę tu pojechać